وب سایت رسمی تفال
Actifry Express
AH9500
قدرت: 1500 وات
افزایش قدرت پخت تا 30درصد سریعتر
گنجایش: 1/5 کیلوگرم مواد غذایى
سرخ کردن فقط با یک قاشق روغن
سیستم هواى گرم جدید با بازده بیشترگرمایى و فن قویتر
امکان پخت انواع خوراك
شستشوى آسان
تایمر دیجیتال با امکان خاموش شدن خودکار
نمایشگر دیجیتالى بزرگ
رنگ: سفید
Copyright © 2017 Parkish Co. All Rights Reserved